Som et resultat af opgaven med at organisere arbejdet i menighedsrådet har vi nedsat nogle udvalg.
Vi har nu følgende udvalg.
Førstnævnte person er formand for udvalget:

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Werner Jørgensen
Hanne Juhl Pedersen
Kirsten Poulsen
Præstegårdsudvalg: Werner Jørgensen
Hanne Juhl Pedersen
Gudstjenesteudvalg: Under udarbejdelse. Kontaktperson: Anita Engberg Medieudvalg: Kenneth Enggrob
Anita Engberg
Aktivitetsudvalg: Anita Engberg
Grethe Jensen
Kenneth Enggrob
Kirsten Poulsen
Søren Bech
Valgbestyrelse: Egon Espersen
Kirsten Poulsen
Anita Engberg
Fortælleeftermiddagsudvalg Hanne Henriksen
Ritta Nørgaard
Ellen Tanderup
Knud Kirkegaard
Inger Siig
Ingemann Lindberg
Anita Engberg
Udvalg vedr. Rønbjerg Kirkes fornyelse: Werner Jørgensen
Leif Reinholdt Mogensen
Torben Kjær
Annette Kirkegaard
Hanne Poulsen
Egon Espersen
Anita Engberg
Søren Bech
Ansættelsesudvalg: Egon Espersen
Hanne Juhl Pedersen
Anita Engberg