Kalender

20. februar kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret med nadver  
21. februar kl. 17.00 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
Stilletid i Rønbjerg
 
25. februar kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
2. søndag i fasten
 
4. marts kl. 10.15 Estvad Kirke ved Anita Engberg
3. søndag i fasten
 
6. marts kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret  
11. marts kl. 9.00 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Midfaste
Gudstjeneste med altergang - Sogneindsamling *
 
18. marts kl. 9.00 Rønbjerg Kirke ved Birgitte Kjær
Mariæ Bebudelses dag
 
20. marts kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret med nadver  
21. marts kl. 17.00 Rønbjerg Kirke ved Betty Ahrenfeldt
Stilletid i Rønbjerg
 
25. marts kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
Palmesøndag
 
29. marts kl. 17.00 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Skærtorsdag *

Gudstjeneste med altergang
Fællesspisning og menighedsmøde
 
30. marts kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
Langfredag *
 
1. april kl. 10.15 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Påskedag *
Flyndersøkoret medvirker
 
2. april kl. 8.30 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
2. Påskedag *
Vandregudstjeneste
 
3. april kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret  
6. april kl. 20-23 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Natkirke
 
8. april kl. 9.00 Estvad Kirke ved Anita Engberg
1. søndag efter påske
 
15. april kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
2. søndag efter påske
 
17. april kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret med nadver  
22. april kl. 10.00 Estvad Kirke ved Anita Engberg
3. søndag efter påske
Konfirmation
 
27. april kl. 9.00 Rønbjerg Kirke ved Betty Ahrenfeldt
Bededag
 
29. april kl. 10.15 Estvad Kirke ved Anita Engberg
4. søndag efter påske
 
1. maj kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret  
6. maj kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
5. søndag efter påske
 
10. maj kl. 10.15 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Kristi Himmelfarts dag
 
13. maj kl. 10.15 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
6. søndag efter påske
 
15. maj kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret med nadver  
20. maj kl. 9.00 Estvad Kirke ved Anita Engberg
Pinsedag

Gudstjeneste med altergang
 
21. maj kl. 11.00 2. Pinsedag Pinse i Anlægget *  
27. maj kl. 9.00 Rønbjerg Kirke ved Anita Engberg
Trinitatis søndag
 
29. maj kl. 10.30 Gudstjeneste på plejecentret
Musikandagt v/organist, Søren Bech og kirkesanger
 

* se yderligere i Rønbjerg-Xpressen

 

Kirkebil: Ring til Skive Taxa 97 52 47 00 inden kl. 12 dagen før gudstjenesten. Husk at aftale at blive hentet igen.