Samtale med præsten

 

Du kan tale med en præst om alt muligt: bekymringer, overvejelser, sorg, tvivl, skyld ja, alt hvad der hører dit liv til. Jeg har som præst tavshedspligt. Samtalen kan foregå hjemme hos dig, på mit kontor, på sygehuset, eller vi kan gå en lang tur sammen. Du kan også sende en mail. Er du som pårørende, nabo eller ven bekendt med et ønske om samtale, kan du ligeledes henvende dig.
 

Ved fødsel

Et barns fødsel anmeldes til præsten direkte af jordemoderen. Man skal ikke som tidligere selv indsende en blanket. Hvis I ikke er gift, og ønsker fælles forældremyndighed, skal en omsorgs- og ansvarserklæring dog indleveres af forældrene selv. Den får I af jordemoderen.
 

Dåb
 

Når barnet skal døbes, ringer man til sognepræsten og aftaler tid og sted for dåben.
Nærmere aftale om dåbshandlingen, barnets navn og faddere (mindst 3 og højst 5 faddere, der skal være døbt med den kristne dåb) finder sted enten hjemme eller i præstens kontor ved præstegården.
 

Navngivning uden dåb
 
Skal barnet navngives uden dåb, sker dette ved anmeldelse til sognepræsten i det sogn, hvor man bor.
Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.
Anmeldelsen eller navngivningsblanketten kan ske/findes via
www.personregistrering.dk
 
Vielse eller velsignelse i kirken
 

Ved vielse eller velsignelse i kirken retter man først henvendelse til sognepræsten og aftaler tid og sted for vielsen. Derefter kontakter man vielseskontoret (rådhuset) i den kommune, hvor man bor.
Vielseskontoret udfærdiger en prøvelsesattest, og denne må højst være 4 måneder gammel på vielsestidspunktet.
Navneændring i forbindelse med vielse foretages af kirkekontoret eller sognepræsten i bopælssognet.
Samtalen inden vielsen kan foregå enten hjemmet eller i præstens kontor ved præstegården, og her medbringes prøvelsesattesten.
Aftaler vedrørende pyntning af kirken træffes med graveren i god tid inden.
 

Ved dødsfald
 

Ved dødsfald må man meget gerne kontakte sognepræsten med det samme. Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller sognepræsten, som også gerne er behjælpelig med udfyldelsen.
Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i afdødes bopælssogn. Dette gælder også i de tilfælde, hvor begravelsen eller bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken.
Ved kirkelig begravelse eller bisættelse henvender man sig til sognepræsten, med hvem man aftaler tid og sted for samtale.
Aftale vedrørende gravsted træffes med graveren på kirkegården.
 

Navneændring
 

Navneændring sker ved henvendelse til sognepræsten i bopælssognet.
Se evt. http://www.familiestyrelsen.dk/navne
Blanketter til ansøgning om navneændring kan findes på adressen http://www.personregistrering.dk eller man kan rekvirere et eksemplar hos sognepræsten.
Det koster et gebyr på 470 kr. på selve sagsbehandlingen ved navneændringen, uanset om ansøgningen på navneændringen kan imødekommes eller ej. Gebyret tilfalder ikke sognepræsten, men staten.
 

Bortkomne attester

Enhver ny attest kan laves hos den lokale sognepræst.