Næste gudstjeneste

Stilletid

9. marts kl. 17.00 i Rønbjerg kirke

med Betty Ahrenfeldt


Mariæ bebudelsesdag.

13. marts kl. 9.00 i Estvad kirke

med Anita Engberg

Sogneindsamling


Næste gudstjeneste på plejecentret

15. marts kl. 10.30 med nadver

Prædikenværksted

10. marts kl. 9.00 i kirkeladen


Menighedsrådsmøde

17. marts kl. 19.00 i Kirkeladen